6

Otvaranje grupne izložbe „Bačeni u svet“ ili o izvrsnosti neprekinutog umetničkog stvaranja

Izložbom  “Bačeni u svet, ili o izvrsnosti neprekinutog umetničkog stvaranja” tim galerije Lucida po drugi put publici predstavlja umetnike koji su se pojavili na umetničkoj sceni Srbije tokom ’80 i ’90 godina 20 veka.

Umetnici koje galerija Lucida kontinuirano promoviše izuzetno su zanimljivi sa aspekta istorije umetnosti i likovne kritike jer su se pojavili tokom ’80 u vreme velikog interesovanja države i društva za ulaganje u umetnost kao i promociju umetnosti i potenciranje otvaranja naše umetničke scene ka svetu. U periodu ’80, umetnici, a i publika, mislili su da ova, za umetnost povoljna klima predstavlja samo prvi korak i da najbolje tek predstoji, da bi ih potom „sasekle“ ’90 sa ratovima, krizom, nemaštinom i izolacijom koja se ponajviše ispoljila u oblasti kulture. Tokom ovog perioda, veliki broj umetnika napušta zemlju i odlazi u inostranstvo. Promena vlasti 2000. godine donosi i novi polet umetničkoj sceni, ali i uvodi neo-liberalni kapitalizam koji umetničko delo tretira prvenstveno kao robu kojoj isključivo tržište određuje vrednost. Doba post-demokratije, kako našu sadašnjost nazivaju engleski sociolog Kolin Krauč (Colin Crouch) i nemački filozof i teoretičar kulture Peter Sloterdejk (Peter Sloterdijk), u Evropi i svetu tokom poslednje dekade dovodi do ponovnog zanemarivanja autonomije umetnosti i kulture i njihovog pozicioniranja na marginu društvenih interesa i događanja.

Generacija umetnika o kojoj je reč prošla je, do sada, kroz četiri različita perioda društveno-političkih zbivanja, ali i kroz različite periode umetničke prakse. Tokom ’80 javlja se lingvistički pluralizam i obnova slikarstva i skulpture posle modernizma, kao i odustajanja od utopijske ideje ’70 godina da je umetnošću moguće uticati na društvena i politička zbivanja i menjati svet. ’90 donose okretanje umetnosti ka sebi samoj, pojavu ne-ekspresionizma i neokonceptualizma, odbijanje „povratka redu“ i obnovu moderne. Tokom ‘2000 dolazi do obnove ohrabrivanja i zaštite razvoja individualnosti umetnika, a u novije vreme i do ponovnog urušavanja autonomije umetnosti i značaja autentičnih umetničkih vrednosti.

Bez obira na okolnosti u kojima su se autori čiji su radovi predstavljeni na izložbi “Bačeni u svet” nalazili tokom ovog dugog vremeskog perioda, kvalitet i autentičnost njihovog umetničkog izraza ostali su iznimni. Ova iznimnost bila je i osnovni kriterijum u izboru radova za izložbu “Bačeni u svet”.

Organizovanje i održavanje izložbi ovako značajnih umetnika izuzetno je važno, naročito u današnje vreme, zbog predočavanja javnosti umetničkih dometa autora koji su, umesto da se prepuste i dozvole da ih vreme pobedi, oni pobedili vreme, beskompromisno insistirajući na autonomiji i kvalitetu svoje umetnosti, na taj način obezbedivši svojim radovima mesto u analima jugoslovenske i srpske istorije savremene umetnosti.

Comments are closed.