Samostalna izložba Nenada Burnića „Sve volim i sve izbegavam“

with Нема коментара

Pozivamo Vas da u petak, 5. maja u 19h, u galeriji Lucida, ulica Čika Ljubina 11, I sprat, Beograd, prisustvujete otvaranju samostalne izložbe Nenada Burnića Sve volim i sve izbegavam.

U okviru svoje izložbe „Sve volim i sve izbegavam“, Nenad Burnić pred nas izlaže deset skulptoralnih formi malih dimenzija ali jakih poruka, nastalih u proteklih petnaest godina.

Nenad Burnić opredmećuje svoje misli i spoznaje u vezi sa paradoksalnim fenomenima sveta koji nas okružuje, ironično preoblikujući predmete iz svakodnevnog života čije je uporište u pop kulturi i time stvara nove relacije i neočekivane obrte u iščitavanju umetničkog dela.
U svojim radovima Burnić kombinuje pop kulturu, burlesku i ready-made objekte sa mislima Frojda (Freud), Vilhelma Rajha (Wilhelm Reich) i estetikom nadrealizma na sebi svojstven, emotivno distanciran način. On izvrgava ruglu današnji svet i neke od njegovih fenomena, nekad šaljivo, nekad bolno.

POSTER 3 Burnic