Милован Даговић Даго

Рођен у Ужицу 10. априла 1954. године. У Сарајеву је завршио Уметничку школу – примењено вајарство и обрада метала. Академију ликовних уметности, одсек вајарство (кипарство) и магистрирао је вајарство на истом факултету. Члан је УЛУС-а. Живи и ради у Београду и Ужицу. Професор вајања у Средњој
уметничкој школи у Ужицу.

Адреса: Мишарска 1, Београд
E-mail: mildagodago@gmail.com
Телефон: 069/22-55-489

Одабране самосталне изложбе/Selected Solo Exhibitions

1978. Дом ЈНА Постојна
1983. Уметничка колонија Почитељ
1985. Галерија „Енергоинвест“ Сарајево
1985. Галерија „Студентски град“ Београд
1985. Галерија „Аустријска кућа“ Сарајево
1987. Галерија CEDUS Сарајево (пројект амбијент)
1987. Галерија Југословенског портрета Тузла
(три аутора)
1987. Галерија Дома младих (амбијент) Сарајево
1987. Галерија Роман Петровић – Сарајево
1989. Галерија „DE NOBLE“ Корчула
1993. Галерија „Меандер“ Апатин (хепенинг)
1995. Галерија „Ликовна јесен“ Сомбор
1999. Галерија УЛУС-а Београд
1999. Галерија „Меандер“ Апатин
1999. Галерија „Златно око“ Нови Сад
1999. Галерија „Конкордија“ Вршац
1999. Галерија „TERRA“ Кикинда
2003. Галерија УЛУС-а Београд
2003. Галерија Ц.В. културу “Златно око“ Нови Сад
2003. Градска галерија Смедерево
2004. Градска галерија Ужице
2006. Народни музеј Ужице
2010. Народни музеј Ужице
2012. Културни центар Чајетина
2013. Градска галерија Ужице

Одабране групне изложбе/Selected Group Exhibitions

1981. I бијенале југослове нског студентскогцртежа Београд
1981, 1983, 1984. „Заједно“ Сарајево
II бијенале југословенског студентског
цртежа Београд
1984. „Мајска изложба младих“ Collegium artisticum, Сарајево
1984. „Collegium artisticum ‘84“ Сарајево
1984. Изложба цртежа, Галерија „Нови храм“ Сарајево
1984. II југословенски тријенале „Екологија и умјетност“ Марибор (по позиву критичара уметности Ђ. Јовића)
1985. „Из фундуса колоније Почитељ“ Почитељ, Сарајево, Зеница, Мостар
1985. „Мајска изложба младих“ Сарајево, Зеница
1985. VII југословенски бијенале мале пластике, Мурска Собота, Љубљана, Пиран (по позиву Мелихе Хусеџиновић)
1985. XII јесењи салон „Материјал као изазов“ Бања Лука (по позиву Ирине Суботић)
1985. Мала пластика чланова ДЛУС-а „Нови храм“ Сарајево
1985. Босанскохерцеговачка скулптура, Collegium artisticum, Сарајево
1985. „Скок у страну“ Уметничка галерија БиХ Сарајево, Зеница (по позиву Нермине Зилџо)
1985. Ликовни уметници Т. Ужица 1945-1985. Народни музеј, Титово Ужице
1986. Изложба ДЛУС-а Уметничка галерија Дубровник
1986. Група младих аутора РУ „Ђ. Ђаковић“ Сарајево
1987. VI изложба југословенског портрета Тузла
1987. Аукција ликовних дела – ликовни уметници Бентбаши
1988. Изложба скулптура чланова ДЛУС-а на Међународном сајму грађевинарства Сарајево
1989. Годишња изложба „Collegium artisticum ‘89“ Сарајево
1989. Годишња ревијална изложба „Collegium artisticum“ Сарајево
1989. Чланови ДЛУС-а, Уметничка галерија Дубровник, Уметничка галерија Титоград, Collegium artisticum, Уметничка галерија Загреб
1990. Први бијенале минијатурне уметности YU, Г. Милановац
1991. Н. Пашић, P. Waldeg, М. Милидраг, Ј. Алебић, Р. Тадић, М. Даговић – Галерија „Енергоинвест“ Сарајево
1992. 800 година Цркве Богородице Градачке, друштво ликовних уметника „Рисим“ Чачак
1993. Хепенинг – Последња прича Галерија „Меандер“ Апатин
1994. Галерија савремене уметности Сомбор, Бијенале савременог југословенског цртежа
1995. Галерија „Л. Јесен“ – звук – гест – амбијент
1995. За срећније детињство Галерија „Л. Јесен“ Сомбор, Црвени крст Сомбор и Gimeinden
Gemeinsen – Швајцарска
1997. Галерија УЛУС-а, Мали формат
1999. УЛУС Ратни атеље 24. Март – 12. Јун, Галерија УЛУС Београд
1999-2000. Ausstellungen “Offenes ULUS Kriegsatelier”
des Verbandes Bildender Kunstler Serbiens: Berlin-
Kunstverein ACUD, Norden-Kunstverein Noreden,
Sondenborg/DK-Sonderborghus, Flensburg – Stadtbucherei,
Shwerin-Landtag, Schlob Shwerin, Aarhus/
DK-Huste I Aarhus, Hamburg-Curio-Haus, Bremen-Villa
Ichon, Kiel-Stadtgalerie, Bargdeheide-Rathaus, Bad
Oldesioe-Rathaus, Meldorf-Museum Meldorf
2000. УЛУС Пролећна изложба У.П. “Цвијета Зузорић“ Београд
2000. IV београдско бијенале цртежа и мале пластике
2000. УЛУС Јесења изложба У.П. “Цвијета Зузорић“ Београд
2001. УЛУС Пролећна изложба У.П. “Цвијета Зузорић“ Београд
2001. УЛУС Јесења изложба У.П. “Цвијета Зузорић“ Београд
2001. FIAM – Feria De Arte Independiente en Madrid Espana
2001. V бијенале цртежа и мале пластике Београд
2001. Центар за културу ХV ликовна колонија Младеновац
2001. Апатински вајарски сусрети Галерија „Меандер“ Апатин
2001. Апатински вајарски сусрети Галерија Прогрес Београд
2001. Галерија „Меандер“ 5 записа – Апатин
2002. Галерија СКЦ. Happy Gallery „Бојилиште“ – Београд
2002. FIAM – Feria De Arte Independiente Madrid, Valencia, Ojo De Mansahas, Benidor, Salamanka
2002. УЛУС Јесења изложба У.П. “Цвијета Зузорић“ Београд
2003. Галерија 19 степеника, Међународна изложба „Људи са земље“ Београд TERRANI – D’ERANI
2004.-2015. Регионални ликовни салон Градска галерија Ужице
2008. Балканска изложба – Сарајево
2009. Балканска изложба – Чачак – Сарајево

Јавни наступи

Перформанси – акције – различити медији/Performances – actions – various media
1984. Запис на води – инсталација, Неретва, Почитељ
1984. Стварање ликовног дела на отвореном простору – Београд
1985. Запис на води – Крајолик водопад, Кравице, Почитељ
1988. Прва скулпторска радионица – чин стварања дела, Сарајево
1987. Галерија Дома омладине – амбијент и звук, Сарајево
2002. СКЦ Срећна галерија „Бојилиште“, група аутора, Београд

Колоније/Art Colonies

1983. Колонија – Почитељ
1984. Вајарска колонија комбиновани материјали – Вршац
1985. Колонија Крушница – скулпторска – Босанска Крупа
1985. Колонија – Почитељ
1992. Колонија – Чачак
2000. УЛУС сарадња Војска Југославије Типчидер – Београд
2001. Вајарска колонија Меандер – Апатин
2001. Вајарска колонија Република Српска – Пале
2001. Колонија Соколица Косово – Звечан
2001. Колонија Младеновац
2002. Међународни симпозијум скулптуре „TERRA” – Кикинда
2006. Међународна колонија уметничке керамике „Злакуса“

Критичари и историчари уметности, аутори текстова о раду Милована Даговића

Ирина Суботић, Београд
Нермина Зилџо, Сарајево
Ђорђе Јовић, Нови Сад
Александар Басин, Љубљана
Мухамед Карамехмедовић, Сарајево
Сава Степанов, Нови Сад
Александар Тишма, Нови Сад
Радмила Савчић, Апатин
Садудин Мусабеговић, Сарајево