Mileta Prodanović

Rođen u Beogradu 1959. godine. Studirao arhitekturu i slikarstvo. Završio Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu 1983. godine u klasi profesora Stojana Ćelića i na istom fakultetu magistrirao 1985. godine. Specijalizirao u Londonu, na Royal College of Arts 1989-90. Tokom studija radio je na arheološkim terenima (neolitski lokalitet Gomolava) i na restauraciji fresaka (Ramaća, Koporin). Godine 2009. stekao zvanje doktora likovnih umetnosti na FLU u Beogradu.

Od 1990. radi kao asistent, potom docent, vanredni i redovni profesor na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu.

Izlagao (od 1980. godine) na više samostalnih i grupnih izložbi u nekadašnjoj Jugoslaviji i u više evropskih gradova (Rim, Tibingen, Tuluz, Karkason,Venecija, Beč, Grac, Prag, Regensburg, Kijev…). Predstavnik Jugoslavije na Venecijanskom bijenalu 1986. godine.

Od 1983. objavljuje prozu, esejističke tekstove iz oblasti vizuelnih umetnosti i publicistiku. Bio je stalni likovni kritičar Književne reči, Književnih novina i dnevnog lista „Borba“. Tokom devedesetih objavljivao je eseje na temu „rat-kultura-politika“ u više jugoslovenskih i evropskih dnevnih i periodičnih listova i časopisa. Bio je član redakcije časopisa „Beogradski krug“ i „New Moment“ (časopis za vizuelne medije). Član je ULUS-a, SKD-a, srpskog PEN centra i AICA-e, međunarodne asocijacije likovnih kritičara. Učestvovao na više međunarodnih skupova iz oblasti studija kulture i iz te tematike održao predavanja na nekoliko univerziteta u SAD (University of Iowa, Iowa City, Clark University, Wocester, Massatchussets, University of South Carolina), na Varšavskom univerzitetu kao i na Kijevsko-Mogiljanskom univerzitetu u Kijevu. Eseji iz oblasti vizuelnih umetnosti i studija kulture objedinjeni su u nekoliko knjiga (STARIJI  I  LEPŠI  BEOGRAD, Beograd 2001, POVORKA ČUDESA, Beograd 2008 i TRANZICIONA GALANTERIJA, Zrenjanin 2011). Knjigu o srpskom zidnom slikarstvu XIII veka (u koautorstvu sa Svetlanom Pejić) pod nazivom RUKA, BOJA, HRAM objavio je u Beogradu 2010. godine. U izdavačkoj kući „Stubovi kulture“ radi kao urednik edicije velikih monografija u kojoj su izašle kapitalne studije o slikarstvu Lesnova (Smiljka Gabelić), Arilja (Dragan Vojvodić), kao studija Vujadina Ivaniševića o novčarstvu srednjovekovne Srbije. U istoj izdavačkoj kući bio je ko-urednik knjige „Kapija Balkana“ Svetlane Velmar Janković zadužen za vizuelni sadržaj knjige.

Bavio se opremom knjige (edicije „Foruma pisaca“, časopis „Anali Borislava Pekića“) i scenografijom. Tokom devedesetih bio je urednik likovnog programa u Galeriji „Sebastijan-Art“ i Galeriji Medija centra.

Dobitnik je nekoliko nacionalnih i regionalnih nagrada iz oblasti likovnih umetnosti (najvažnije – Nagrada SANU iz Fonda Ivana Tabakovića, Nagrada „Sava Šumanović“, Nagrada Oktobarskog salona), nagrade „Lazar Trifunović“ za likovnu kritiku, kao i nagrade iz Fonda „Todor Manojlović“ za moderni umetnički senzibilitet.

 

SAMOSTALNE IZLOŽBE

1981.
BEOGRAD, Galerija SKC, Crteži, promena, tlo
BEOGRAD, Galerija SKC,  ambijent Gradual (sa Blagotom Pešićem)

 

1983.
BEOGRAD, Galerija Doma omladine, Canticum canticorum
TÜBINGEN, Galerija Studio D

 

1984.
ROMA, Nuova Galleria Internazzionale, Viaggio
BEOGRAD, Galerija SKC, Viaggio B

 

1985.
OSIJEK, Galerija SC
BEOGRAD, Galerija SKC i Galerija FLU, In Africisco
TÜBINGEN, Galerija Ingrid Dacić, Legende vom unechten Kreuz
LJUBLJANA, Galerija ŠKUC, Sigilum Templi

 

1986.
NOVA GRADIŠKA, Galerija Kerdić – Mali likovni salon, slike i crteži
SOMBOR, Galerija Doma JNA,
SMEDEREVO, Galerija Doma kulture, slike, objekti i crteži

 

1987.
SARAJEVO, Collegium artisticum, izložba u ciklusu samostalnih postavki Jugoslovenska dokumenta

 

1988.
VARAŽDIN, Galerija „Sebastian“
BEOGRAD, Salon muzeja savremene umetnosti
ČAČAK, Umetnička galerija „Nadežda Petrović“
NIKŠIĆ, Galerija „Forum“
DUBROVNIK, Galerija „Sebastian“

 

1990.
PERAST, Gospa od Škrpjela, Galerija „Pomirdbena dvorana“, Hijerarhije

 

1991.
BEOGRAD, Galerija“Sebastian“, Hijerarhije
SARAJEVO, Galerija Doma mladih, Pedeseti dan

 

1992.
BEOGRAD, Srećna galerija SKCa, Logos (kolaži)

 

1993.
PANČEVO, Savremena galerija Centra za kulturu, Prefiguracije
SREMSKI KARLOVCI, Galerija Kulturnog centra, Prefiguracije II
BEOGRAD, 34.Oktobarski salon, Galerija SKC, „Bez nade, bez straha“ autorska izl. Marine Martić (Jelenković, Prodanović, Tomić)

 

1994.
LUČANI, Dom kulture, kolaži i akvareli
PRIBOJ, Galerija Pribojske banke dd., kolaži i akvareli

 

1995.
BEOGRAD, Narodni muzej, sam.izl. u ciklusu Na iskustvima memorije, Darovi – zlatni presek
BEOGRAD, Galerija ULUS, Tama

 

1996.
SOMBOR, Galerija Kulturnog centra „Laza Kostić“, Tama
VRŠAC, Konkordija, Stance

 

1998.
BEOGRAD, Galerija Srpske Akademije nauka i umetnosti, Pohvala ruci
UŽICE, Gradska galerija, Pohvala ruci
ZRENJANIN, Savremena Galerija Zrenjanin, „…kao leptir

 

2001.
KRUŠEVAC, Umetnička galerija, Početak suđenja

2004.
BEOGRAD, Prodajna galerija “Beograd”, Rolling Skies

 

2005.
REGENSBURG, Kunstknoten – Atelier Am Wiedfang, Visitations
SKOPLJE, Muzej na sovremenata umetnost, Brandopolis

 

2006.
NOVI SAD, Muzej savremene (likovne) umetnosti, Brandopolis
BEOGRAD, Galerija SKC i Galerija OZON, Brandopolis
KRUŠEVAC, Umetnička galerija, Brandopolis

2008.
BEOGRAD, Salon muzeja savremene umetnosti, Godina lava
KIEV, Kul’turno-mistec’kij centr NaUKMA, Angel i levi
BANJA LUKA, Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, 29 radova
BEOGRAD, Galerija Arte, Vaspitavanje dečaka u Srbiji
KRALJEVO, Kulturni centar Ribnica, Duh (s)tvari – kolaži i fotografije 2006-2010

2011.
BEOGRAD, Likovna galerija Kulturnog centra Beograda, Altera Pars
GORNJI MILANOVAC, Muzej Rudničko-takovskog kraja, Posmatranje umetnosti
NIŠ, Galerija „Srbija“, Tri poglavlja
MONTECASTELLO DI VIBIO (Pg), Galleria Isa, Works on Paper
PODGORICA,  Perjanički dom – Centar savremene umjetnosti Crne Gore, Iza stakla / Kunstspotting

2012.
KOLUMBIJA (Južna Karolina-SAD), University of South Carolina, McMaster Gallery, Works on Paper
NOVI BEOGRAD, Galerija Blok, Moya Sesstra
NOVI SAD, Spomen zbirka Pavla Beljanskog, Moya Sesstra

 

2016.
SMEDEREVO, Galerija savremene umetnosti, Ekfraze – razumeti konačne stvari i posetiti tajna mesta, maj – jun

 

 

 

GRUPNE IZLOŽBE (izbor)

 

1980.
BEOGRAD, Galerija SKC, Likovna radionica studenata Akademije iz Dusseldorfa i FLU iz Beograda

 

1981.
DUSSELDORF, Kunstmuseum, Likovna radionica SKC
LJUBLJANA, Galerija ŠKUC, Likovna radionica SKC

 

1982.
BEOGRAD, Galerija Pinki – Zemun, NewNow
BEOGRAD, Umetnički paviljon „Cvijeta Zuzorić“, Let bez naslova
BEOGRAD, Salon Muzeja savremene umetnosti, Mladi ’82

 

1982-83.
KOPER (Obalne galerije), LJUBLJANA (Cankarjev dom), CELJE (Likovni salon),MARIBOR (Razstavni salon Rotovž), ZAGREB (Galerija suvremene umjetnosti), OSIJEK (Umjetnička galerija), BEOGRAD (Galerija Doma omladine), Novi evropski i američki crtež

 

1983.
BEOGRAD, Muzej savremene umetnosti, Umetnost osamdesetih
RIJEKA, Moderna galerija, XII Biennale mladih
BEOGRAD, Umetnički paviljon „Cvijeta Zuzorić“, 24. Oktobarski salon
BEOGRAD, Umetnički paviljon „Cvijeta Zuzorić“, Komunikacije ’83, II urbanistički konkurs-izložba za mlade
BANJA LUKA, Umjetnička galerija, Ka postmodernoj umjetnosti, XI jesenji salon

 

1984.
MARIBOR, Razstavni salon „Rotovž“, II jugoslovanski trienale „Ekologija in umetnost“
ROMA, Nuova galleria internazionale, Il Viaggio
NEW YORK, YAVA Gallery, 3rd Biennal of Yugoslav art
RIJEKA, Moderna galerija, IX međunarodna izložba originalnog crteža
CHELTENHEIM, Axiom Art Center (preneto u London i Dublin), Highligts From IX Rijeka Biennal

 

1985.
BEOGRAD, Galerija SKC, Arhitektura srca
SARAJEVO, Umjetnički paviljon „Collegium artisticum“, Pogled na osamdesete
KOPRIVNICA, Muzej grada Koprivnice, Postizmi – Beogradska scena
BEOGRAD, Salon Muzeja savremene umetnosti, Beograd 1999.
KARLOVAC, Galerija V.Karas, 4.BAJ – Biennale akvarela Jugoslavije
ZAGREB, Kabinet grafike JAZU, Zagrebačka izložba jugoslavenskog crteža
RIJEKA, Moderna galerija, XIII Biennale mladih
BEOGRAD, Umetnički paviljon „Cvijeta Zuzorić“, 26. Oktobarski salon
DUBROVNIK, Umjetnička galerija, Dubrovački salon
NURNBERG, Kunsthale, (LINZ, Neue Galerie der Stadt Linz – 1986), 3. Internationale Trienale der Zeichnung
BUDAPEST, Liget Galeria, 1st International day 1 exhibition
FERRARA, Sala Boldini, Pittura fresca – immagini di transavanguardia Jugoslava

 

1986.
ROMA, Galleria SALA 1, Lo spazio: Belgrado, (Bajić, Krnajski, Stevanović, Prodanović)
SARAJEVO, Umjetnički paviljon „Collegium artisticum“, Umjetnost-kritika usred osamdesetih
NAMUR (B), La peinture contemporaine de Belgrade
RIJEKA, Moderna galerija, X međunarodna izložba originalnog crteža
VENEZIA, Jugoslovenski paviljon, XLII Biennale di Venezia
SOMBOR, Galerija savremene umetnosti „Likovna jesen“, XXVI Likovna jesen
BEOGRAD, Muzej savremene umetnosti, AKVIZICIJE 1980-85

 

1986-87.
GRAZ (Kunstlerhaus und Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum), WIEN(Hochschule fur Angewandte Kunst), KLAGENFURT(Kunstlerhaus), SALZBURG (Salzburger Kunstverein), Junge Kunst aus Jugoslawien

 

1987.
BRATISLAVA, PRAHA, Mlade juhoslovanske umenie
DUBROVNIK, Umjetnička galerija, Mlada jugoslavenska umjetnost
SARAJEVO, Olimpijski centar „Skenderija“, Jugoslovenska dokumenta ’87
BEOGRAD, Muzej savremene umetnosti, Mlada jugoslovenska umetnost
RIJEKA, Moderna galerija, XIV Biennale mladih
ZAGREB, Galerija suvremene umjetnosti, Mlada jugoslavenska umjetnost
ATHINAI, Nacionalna galerija, Savremeno jugoslovensko slikarstvo i skulptura

 

1988.
BEOGRAD, Hala III Beogradskog sajma, Šesti beogradski trijenale jugoslovenske likovne umetnosti

 

1989.
BEOGRAD, Galerija ULUS, Ka integralnoj slici
PANČEVO, Savremena galerija Centra za kulturu „Olga Petrov“, 5.PIJS, Pančevačka izložba jugoslovenske skulpture
SARAJEVO, Olimpijski centar „Skenderija“, Jugoslovenska dokumenta ’89
BEOGRAD, Muzej savremene umetnosti, Akvizicije 1987-88 iz Salona Muzeja savremene umetnosti
CANNES, OMACC, Palais des Festivals, Premiere biennale internationale jeune peinture

 

1989-90.
CARCASONNE, Musee des Beaux-Arts, (LES SABLES D’OLONNE. Musee  de l’Abaye Sainte-Croix,  TOULON, Musee d’Art), Avant-gardes Yougoslaves

 

1990.
BEOGRAD, Likovna galerija Kulturnog centra Beograda, Kritičari su izabrali
ZAGREB, Gliptoteka JAZU, 25. zagrebački salon lijepih umjetnosti
GRAZ, Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum, XXV Internationale Malerwochen in der Steiermark
SPLIT, Art ljeto ’90, Trajanja Mediterana, suvremeni umjetnici za Dioklecijanovu palaču

 

1991.
SIEGEN, Kunstverein, KUNST-EUROPA
RIJEKA, Moderna galerija, XVI Biennale mladih
TUBINGEN, Galerie Ingrid Dacić, Kunstler fur den Freiden
GRAZ, Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum, Kunstlerhaus, TRIGON ’91 – „8X2 aus 7“

 

1992.
AARAU (CH), Aargauer Kunsthaus,  „8X2 aus 7“ Kunstlerinen und Kunstler aus Ost-und Westeuropa
PRAHA,  Vytvarny sin Manes, „8X2 aus 7“, Umelcy z Evropy
LEIPZIG, Specks Hof, „8X2 aus 7“
KIKINDA, Savremena galerija Narodnog muzeja, 11. internacionalni simpozijum skulpture TERRA, izložba STUB
BEOGRAD, Umetnički paviljon „Cvijeta Zuzorić“, 33. Oktobarski salon
BEOGRAD, Muzej „25 maj“, 2. međunarodni bijenale ilustracije ZLATNO PERO BEOGRADA 1992
SOMBOR, Galerija savremene umetnosti „Likovna jesen“, XXXII Likovna jesen – bijenale savremenog jugoslovenskog crteža

 

1993.
BEOGRAD, Muzej savremene umetnosti, AKVIZICIJE 1986-92.
NOVI SAD, Velika galerija Kulturnog centra, Čari dvojstva – slika i skulptura (preneto u VRŠAC, Narodni muzej)
BEOGRAD, Galerija Doma omladine i plato ispred DOB-a, LED-ART, ZAMRZNUTA UMETNOST
PANČEVO, Savremena galerija centra za kulturu, 7. PIJS (Pančevačka izložba jugoslovenske skulpture)
BUDAPEST, Budapest Galeria III Lajos utca 158, Jugoszlavia kotars kepzomuveszek – Contemporary art from Yugoslavia
BEOGRAD, Muzej „25. maj“, 34. Oktobarski salon
KREMS, Kunsthalle Krems, Das Geschlossene System, projekat austrijske umetnice Johane Kandl

 

1993-94.
BEOGRAD, Galerija ’73, Priče o arhetipima (autorska izl. Gordane Stanišić-Ristović)

 

1994.
BEOGRAD, Srećna galerija SKC i NEW MOMENT, Benjamin u Beogradu
SEJNY (PL), Fundacija „Pogranicze“, Izložba likovne kolonije u okviru centralnoevropskog foruma kulture
VRŠAC, Konkordija, Prvi jugoslovenski bijenale mladih
LJUBLJANA, Galerija ŠKUC, DIBIDON-beogradska scena
BEOGRAD, Muzej „25. maj“, 35. Oktobarski salon

 

1994-95.
BEOGRAD, Galerija Doma omladine, Trideset godina Galerije Doma omladine, IV deo

 

1995.
BEOGRAD, Galerija Doma omladine, Soba sa mapama (aut.izl. B.Anđelković i B.Dimitrijević)
PRIJEPOLJE, Dom revolucije, Izložba 21. saziva Mileševske likovne kolonije
BEOGRAD, Galerija Grafički kolektiv, Povratak minijaturi II (kolekcija Zorana Božovića)
ZRENJANIN, Savremena galerija, Drugo bijenale akvarela Jugoslavije

 

1995-96.
SOMBOR, KIKINDA, BOR, ŠABAC etc., Slikarstvo u Srbiji, osma i deveta decenija (putujuća izložba iz kolekcije Muzeja savremene umetnosti)

 

1996.
BEOGRAD, Narodni muzej, Na iskustvima memorije – aut. izl. Irine Subotić i Gordane Stanišić-Ristović – završna grupna izložba
GORNJI MILANOVAC, Muzej Rudničko-takovskog kraja, Savremena srpska umetnost posle 1960, godine (iz kolekcije Galerije „Nadežda Petrović“ u Čačku)
BEOGRAD, Muzej primenjene umetnosti, Intimni program za studiju predmeta u enterijeru, (koncepcija izl. Gordana Kaljalović)
THESSALONIKI, Vafopoulio cultural center, Painting, Sculpture and Engraving Exhibition by the Professors from the Faculty of Visual Arts from Belgrade, okt-dec.

 

1996-97.
SKOPLJE (Makedonija), Umetnička galerija Daut-pašin amam, Sovremeno jugoslovensko slikarstvo, 19. XII-13. I 1997. (prikazano i u Beogradu, Muzej savremene umetnosti, proleće 1997.)

 

1997.
BEOGRAD, Bioskop REX, Strah, Druga godišnja izložba Centra za savremenu umetnost Fonda za otvoreno društvo, april
VERVIERS (Belgija), Musee des Beaux-Arts, Du bon usage de l’embalage (minijature iz kolekcije Zorana Božovića), april-jun
THESSALONIKI, Helexpo (Paviljon 1) – Evropska prestonica kulture, Orato/Aorato  (Vidljivo-nevidljivo, savremena jugoslovenska umetnost), april-maj
BEOGRAD, Kompozicija na peronu 1. železničke stanice – međunarodni projekat „De Valigia“

 

1998.
ČAČAK, Umetnička galerija „Nadežda Petrović“, 20. memorijal Nadežda Petrović- Umetnost i angažovanost devedesetih (selektor Jovan Despotović)
BEOGRAD, Muzej „25. maj“, 39. Oktobarski salon

 

1999.
BEČ (WIEN) – Museum fur Angewande Kunste und Akademie der bildenden Kunste, Stop the Violence
DIDYMOTEICHON (Grčka), 6th International Meeting of Young Artists
BEOGRAD, Umetnički paviljon „Cvijeta Zuzorić“, 40. Oktobarski salon
NOVI SAD, Galerija „Zlatno oko“, II međunarodni bijenale skica i projekata
BEOGRAD, Salon Muzeja savremene umetnosti, Volite li osamdesete
REGENSBURG, KunstKnoten, 1. Internationalen DonauKonferenz fuer Kunst und Kultur, Ars Danubiana 2001. – sept-okt.
BEOGRAD, Galerija „Remont“, Remont Review 7 (Bajić, Vasic, Dragojlović, Prodanović) – decembar

 

2002.
PANČEVO, Savremena galerija, Ukrštanja, 10. bijenale vizuelnih umetnosti – jun
BEOGRAD, Muzej istorije Jugoslavije – Muzej “25. maj”, 43. Oktobarski salon, “Zum in Zum aut”
PARIZ, Espace Auteiuil, 2002 Salon d’automne, Invites internationaux – Serbie, novembar-decembar
LJUBLJANA, Ars Fra-ma, Poslovni centar Merkator, Begić, Pašić, Prodanović, Vrkljan, decembar 2002- januar 2003.

 

2003.
NIŠ, Galerija savremene likovne umetnosti Niš, “6+6”, umetnici biraju, maj
BEOGRAD, Galerija “Zepter”, Vreme bez iluzija (izložba koja prati knjigu Slobodana Ristića)

 

2004.
BEOGRAD, Galerija Kulturnog centra Beograda, Kritičari su izabrali 2004, “Old Now”, Jovan Despotović, januar
BEČ (WIEN), Secession,  Belgrade Art inc. – Momente des Umbruchs
BEOGRAD, Muzej 25 maj, Kontinentalni doručak –  45. Oktobarski salon

 

2005.
BEOGRAD, Muzej savremene umetnosti, O normalnosti – Umetnost u Srbiji 1989-2001. – septembar-oktobar
MARIBOR, Umetnostna galerija, Prostori prehoda – Places of Transition (Continental Breakfast Maribor)

 

2006.
NOVI SAD, Muzej Vojvodine, Jedna moguća reminiscencija: Warhol
NOVI SAD, Muzej savremene likovne umetnosti, Zvezda i njena senka, ikonografse predstave zvezde petokrake u umetnosti socijalističkog i postsocijalističkog društva.

 

2007.
ARTA TERME (UDINE), Fondazione culturale Lozer, Incontri Balcani
BEOGRAD, Muzej 25 maj, Mikronarativi –  48. Oktobarski salon
NOVI SAD, VISART – asocjacija za vizuelnu umetnost i kulturu i Muzej savremene likovne umetnosti: Skulptura/objekti/instalacije/ambijenti/intervencije u urbanom prostoru (autorska izl. Svetlane Mladenov)

 

2008.
NOVI SAD,  Novosadski sajam, 13. Međunarodna izložba umetnosti ARTEXPO, Dobitnici Nagrade „Sava Šumanović“ 1999-2008.
SAINT-ETIENNE, Musee d’art moderne Saint-Etienne metropole, Micro-naratives, Tentation des petites réalités
BEOGRAD, Umetnički paviljon „Cvijeta Zuzorić“, Kolekcija TELENOR (prikazano i u Novom Sadu)
ČAČAK, Likovni salon Doma kulture, XII prolećni anale, Grad/lice grada (selektor Julka Marinković)
SAINT-ETIENNE, Musee d’art moderne Saint-Etienne metropole, REVELATION / Mémoire Soulignée, Un regard sur l’art contemporain serbe (kustos Aleksandra Estela Bjelica Mladenović)
GYUMRI (Jermenija), VI International Biennial of Fine Arts
ŠID, Galerija Sava Šumanović, 14. memorijal Sava Šumanović (autor izložbe Sava Stepanov), 22. novembar – 6. decembar.

 

2009.
SKOPLJE, Mala stanica – Nacionalna galerija na Makedonija, Razotkrivanje/Podvlečeno sećavanje
BANJA LUKA, Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, Razotkrivanje/Podvuečeno sećanje,
SOLUN, 2. Thessaloniki Biennale of Contemporary Art – The State Museum of Contemporary Art – Costakis Collection, Disclosure/Underlined Memory
GORNJI MILANOVAC, Moderna galerija, Izložba radova XV saziva Likovne kolonije „Mina Vukomanović Karadžić“ Savinac 2008. 12-31. jul.
BEOGRAD, Pedagoški muzej, Knjiga umetnika (autorska izl. Vesne Lakićević Pavićević), decembar

 

2010.
PARIZ, UNESCO House, Salle des pas perdus, Parchment Serbia (projekat Leposave Milošević Sibinović)
BEOGRAD, Likovna galerija Kulturnog centra Beograda, Moje iskustvo u svesci
BEOGRAD, Umetnički paviljon „Cvijeta Zuzorić“, Umetnici o krizi slikarstva (autorska izložba Milorada Belančića i Ješe Denegrija),  septembar
SKOPLJE, Muzej na sovremenata umetnost, Srpska kolekcija vo Muzejot na sovremenata umetnostSkopje, septembar

 

2011.
BANJA LUKA, Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, Multioriginali
NOVI SAD,  Galerija Matice srpske, Sekvence modernizma – Vujičić kolekcija srpske umetnosti XX veka
REGENSBURG, Städtische Galerie „Leerer Beutel“, Donumenta 2011 – Serbien, Views:Visions – Sketches of Serbian art after 2000
ČAČAK, Dom kulture (i drugi prostori), BibliotekaOtvorena knjiga Balkana / Hram – knjiga – zastava, novembar
BEOGRAD, Muzej „Zepter“, Novi prostor nove akvizicije

 

2012.
BEOGRAD, Muzej istorije Jugoslavije, Kolekcija Trajković: Lična svita
RIM, Associazione culturale Atelier, Happy New Art 2012
GORNJI MILANOVAC, Muzej Rudničko-takovskog kraja, 11. međunarodni bijenale umetnosti minijature.
BEOGRAD, Galerija Osmica/Galerija Doma omladine, U novom kontekstu (autorska izložba Vesne Pavićević i Miroslava Karića),
BEOGRAD, Muzej „Zepter“, Kuća legata i UP „Cvijeta Zuzorić“, Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu 1937 – 2012
BEOGRAD, Galerija Podroom, Kulturni centar Beograda, Kolekcija 1

 

2013.
ČAČAK, Likovni salon Doma kulture, XVII prolećni anale, O identitetima (selektor Milica Todorović)
NIŠ, Galerija „Srbija“, Susretanja, dela iz fundusa kolonija Mileševa, „Sopoćanska viđenja“ i „Jelena Anžujska“

 

2014.
BEOGRAD, Muzej „Zepter“, Znakovi, bez mikrofona, (autorska izložba koja prati knjigu Save Ristovića)
HOUSTON – CLEAR LAKE, UHNC Art Gallery, A Snapshot of Serbia, Faculty and Student Photography from the University of Arts in Belgrade
PANČEVO, Galerija savremene umetnosti /Narodni muzej / Hol gradske uprave / etc… Linije vremena, Dokumenti 1981 – 2012 – 16. bijenale umetnosti, sept – okt.
BEOGRAD, KCB/Muzej grada Beograda, Stvari koje nestaju –  55. Oktobarski salon.
ŠUMEN (Bugarska), Galerija Univerziteta „Episkop Konstantin Preslavski“,  Savremena grafika Srbije iz kolekcije Centra za grafiku i vizuelna istraživanja AKADEMIJA  Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu (Съвременна графика Сърбия от колекцията на Център за графично изкуство и визуални изследвания АКАДЕМИЯ – Факултет за изящни изкуства Белград) septembar – oktobar
BEOGRAD, Kuća legata/MSU, 50 umetnika iz zbirki Muzeja savremene umetnosti – jugoslovenska umetnost od 1951. do 1989. (okt – dec)
BEOGRAD, Kuća Kralja Petra I, Umetnici i njihovi profesori – Generacija 1993-1998 Fakulteta likovnih umetnosti
BEOGRAD, Galerija Doma omladine, Umetnička kolekcija 2014 – Work in Progress

 

2015.
BEOGRAD,  Likovna galerija Kulturnog centra Beograda, Bonton, dobro održavanje i lepo ponašanje, Kolekcija Oktobarski salon, april

 

NAGRADE I PRIZNANJA (za likovnu umetnost)

1983. Beograd, UP. „Cvijeta Zuzorić“ II urbanistički konkurs „Komunikacije ’83.“, nagrada žirija
1984. Rijeka, Moderna galerija, IX međunarodna izložba originalnog crteža, otkupna nagrada
1986. Sombor, XXVI likovna jesen, otkupna nagrada za slikarstvo
1993. Beograd, Nagrada „Lazar Trifunović“ za likovnu kritiku
1995. Čačak, Mali prolećni anale, nagrada časopisa „Gradac“
1996. Beograd, SANU – Nagrada iz fonda „Ivan Tabaković“ za likovnu umetnost.
1999. Beograd, UP. „Cvijeta Zuzorić“, 40. Oktobarski salon, nagrada salona
1999. Novi Sad, Galerija „Zlatno oko“, Grand Prix na II međunarodnom bijenalu skica i projekata,
2006. Novi Sad, Nagrada „Sava Šumanović” za izuzetne domete u likovnom izrazu u 2005. godini
2011. Zrenjanin, Nagrada za moderni umetnički senzibilitet iz fonda „Todor Manojlović”