O nama

with Нема коментара

 

Galerija Lucida, nastala je kao rezultat velikog entuzijazma i ljubavi prema savremenoj umetnosti, vlasnika, gospodina Zlatomira Radivojevića, poštovaoca savremene umetnosti.

Aktivnost galerije Lucida, pored redovnih izlagačkih aktivnosti, samostalnih, grupnih i retrospektivnih izložbi, podrazumeva i podsticajne programe delovanja kojima ćemo izvršiti senzibilizaciju konzumenata kulture i kod njih stvoriti motivaciju za posedovanjem umetničkog dela. Delatnost naše galerije neće biti ograničena samo na izlaganje umetničkih radova i njihovu prezentaciju, već će se proširiti i na organizovanje ciklusa debata o stanju u kulturi, kulturnoj politici i problemima koji prate savremenu umetničku scenu Srbije. Za ove namene u pripremi je poseban prostor, o čemu ćemo vas blagovremeno obavestiti.

Namera tima galerije Lucida jeste da prostor galerije aktivno zaživi na kulturnoj sceni Beograda i Srbije u vidu konstantne interakcije publike sa jedne i stvaralaca i stručnjaka (umetnika, istoričara umetnosti, filozofa, likovnih kritičara i drugih profesionalaca) sa druge strane. Pripremamo i niz edukativnih aktivnosti o kojima ćemo vas na vreme obavestiti.

Lidija Merenik, Povodom jedne izložbe u galeriji Lucida- trideset godina posle. „Bačeni u svet“ili o izvrsnosti neprekinutog umetničkog stvaranja

Radmila Savčić – Vizura i odjeci savremene umetnosti dvadesetog veka – Programski koncept Galerije Lucida