Javni konkurs za samostalne izložbe u 2018. godini

with Нема коментара

Galerija „Lucida“ objavljuje javni konkurs za samostalne izložbe u 2018. godini. Programski koncept galerije Lucida bazira se na promovisanju i afirmaciji umetničkih stvaralaca iz oblasti vizuelne umetnosti koji su aktivni članovi domaćih umetničkih udruženja.

Konkurs je otvoren od 01.11. do 28.11.2017. godine.

Učesnici konkursa podnose u slobodnoj formi dokumentaciju koja sadrži:

1. Lične podatke sa važećom e-mail adresom
2. Umetničku biografiju
3. Opis umetničkog projekta
4. Do deset fotografija u vezi sa projektom

Konkursni materijal dostaviti u elektronskoj formi na e-mail adresu galerija.lucida@gmail.com  

Predviđeno je da izložbe traju dve nedelje. Galerija „Lucida“ se obavezuje da postavi izložbu, organizuje otvaranje, medijsku podršku i štampu kataloga i drugog propratnog materijala. Druge međusobne obaveze izlagača i galerije će se regulisati ugovorom. Dodatne informacije se mogu dobiti u galeriji „Lucida“, Čika Ljubina 11, Beograd, telefon +381 64 8098431.

Izbor projekata izvršiće Umetnički savet galerije u sastavu Ivana Vidić, Milovan Dagović, Željka Momirov I Dejan Đorić. 

Učesnici konkursa biće obavešteni o rezultatima putem e-maila.

plan-galerije-lucida