Javni konkurs za samostalne izložbe u 2017. godini

with Нема коментара

Galerija „Lucida“ objavljuje javni konkurs za samostalne izložbe u 2017. godini. Programski koncept galerije Lucida bazira se na promovisanju i afirmaciji domaćih i inostranih stvaralaca iz oblasti savremene vizuelne umetnosti. Galerija Lucida potencira dijalog u vezi sa aktuelnim pitanjima savremene umetničke scene i kulture.

Konkurs je otvoren od 20. 09. do 20. 10. 2016. godine.

Konkursni materijal može se dostaviti u formi CD/DVD na adresu:
Galerija „Lucida“, Čika Ljubina 11, Beograd, telefon +381 64 8098431

ili na e-mail adresu galerija.lucida@gmail.com

Učesnici konkursa podnose na CD/DVD:

1. Prijavu sa ličnim podacima i važećom e-mail adresom
2. Umetničku biografiju
3. Opis umetničkog projekta
4. Do deset fotografija u vezi sa projektom

Konkursni material se ne vraća.

Na sajtu galerije www.galerijalucida.rs mogu se naći preciznije informacije o obavezama autora i galerije (primer ugovora), kao i plan galerije.

Izbor projekata izvršiće Savet galerije u sastavu Zlatomir Radivojević, vlasnik galerije, Milovan Dagović i Dragoslav Krnajski, umetnici. Učesnici konkursa biće obavešteni o rezultatima putem e-maila.

plan-galerije-lucida
Plan galerije Lucida