Vesti

Otvaranje izložbe Vladimira Vojvodića „Izvan puta“

Na slikama Vladimira Vojvodića posmatrač može da vidi, oseti i sazna šta slikarstvo zaista jeste. Njegova dela su izrazi sabranosti, poznavanja zanata ali i strasti, zaljubljenosti u slikanje koju je otkrio u mladosti. Kao jezgrovite definicije šta slikarstvo može i … Info

Otvaranje izložbe Zorana Žugića “ Memorija atoma“

Likovni kritičari su o Žugiću takođe negde napisali da spada u umetnike koji su svoj izraz dugo tražili. Ne verujem ni u ovo. Ponekad, naime, veoma dugo znamo šta je u nama, ali da bismo u to zavirili, da bismo … Info

Otvaranje izložbe Milana Todića „Tri teme, jedan umetnik“

Slikar, crtač i grafičar Milan Todić (Šabac, 1965) jedan je od poslednjih, što znači najmlađih, predstavnika nekada veoma uspešnog modela jugoslovenske kulture, tačnije, njenog likovnog dela. To u praksi znači povezanost jugoslovenskih centara, pa je tako Todić, školovan u Novom … Info

Galerija Lucida