Vesti

Otvaranje kolektivne izložbe „Salon male grafike“
with Нема коментара

    Galerija Lucida u Beogradu, u okviru autorskog projekta “Salon male grafike” istoričarke umetnosti i kustosa u navedenoj galeriji, Mire Vujović, postavila je kolektivnu izložbu grafika malog formata u decembru 2018.godine. Konkurs je bio otvoren za diplomirane umetnike likovnih i … Info

Otvaranje izložbe Ane Marković „Vreme ne postoji, ali nas požuruje“
with Нема коментара

SVETLOST KAO METAFORA AKCELERACIJE VREMENA U PEJZAŽIMA ANE MARKOVIĆ Vreme ne postoji, ali nas požuruje Žorž Bataj U svetu čije se istorija dramatično ubrzala i  u kome hiperinflacija ličnosti i zbivanja  preti da dovede do fingiranog  kraja povesti,  do momenta … Info

Otvaranje izložbe Katarine Nedeljković „Aktuelizacija ličnog“

Preliminarna literarna impresija usled polaznog čitanja radova, moguće subjektivnog karaktera je Stranac, Albera Kamija, zanemarujući samu fabulu, instiktivno primećujući metaforičnost samog naziva. Stranac u okvirima sebe, ekspandirajući ka mnoštvu, masi, nosi faktor nepoznatog koji izračunavamo, proračunavamo ili zanemarujemo, ostavljamo na … Info

Galerija Lucida